W każdą niedzielę o godz. 11.00 w kaplicy seminaryjnej odbywają się nabożeństwa. Jest to czas uwielbiania Boga poprzez wspólne śpiewanie, modlitwę oraz czytanie Pisma Świętego.

Centralnym punktem nabożeństw jest wykład z Pisma Świętego. Po wykładzie kaznodziei zazwyczaj dzielimy się na mniejsze grupy i rozmawiamy w nich na temat poruszany podczas kazania. 

Na nabożeństwach, co parę tygodni obchodzimy Pamiątkę Śmierci Jezusa Chrystusa (komunia). Wieczerzę Pańską spożywamy pod postacią chleba i wina.

Po każdym nabożeństwie zapraszamy na dalszą część rozmów przy kawie i herbacie.

Nabożeństwa

Niedziela - 11.00

ul. Szczytnowska 35-39
04 - 812 Warszawa - Radość
(wjazd od ul. Ezopa)