Nasza Wspólnota jest kierowana przez Radę Zboru, która powoła jest spośród członków Zboru.
Do zadań Rady Zboru, zgodnie z Zasadniczym Prawem Wewnętrznym Kościoła, należy: 

  • odpowiedzialność za biblijne nauczanie i duchowy rozwój Zboru,
  • kierowanie działalnością Zboru,
  • nadzorowanie i koordynowanie działalności agend Zboru,
  • zarządzanie majątkiem Zboru,
  • wykonywanie uchwał Konferencji Zboru,
  • reprezentowanie Zboru na zewnątrz,
  • inne zadania przewidziane Regulaminem Zboru.

 

Piotr Czerwiński, Pastor Zboru oraz Przewodniczący Rady Zboru

Piotr jest emerytowanym dowódcą okrętu, służył ponad 20 lat w Marynarce Wojennej RP. Przed rozpoczęciem służby w Zborze Wspólnota Radość przez dwa lata był Przewodniczącym Rady I Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Warszawie. Od roku 1995 był członkiem zboru w Świnoujściu gdzie służył przez wiele lat jako jeden z liderów tej wspólnoty.

Piotr jest szczęśliwym mężem Magdaleny oraz ojcem dwóch dorosłych córek, Wiktorii i Amelii. W 2013 roku ukończył Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne gdzie uzyskał tytuł licencjata teologii baptystycznej, a w 2015 roku uzyskał absolutorium na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej na studiach drugiego stopnia.

Zawodowo związany jest z Ośrodkiem Kościoła w Radości gdzie obecnie kieruje działalnością i utrzymaniem tego miejsca. Jego pasją jest służba ludziom, którzy potrzebują pomocy, tej duchowej jak i materialnej. Piotr jest człowiekiem, który posiada wiele hobby, jednym z nich jest bieganie – przebiegł ponad 30 maratonów. Bardzo lubi morze i wszelkie sporty wodne. W zborze odpowiada za duszpasterstwo i koordynuje nauczanie biblijne. 13 lutego 2016 roku został ordynowany na pastora zboru.

 

                                           Artur Abramowicz, Zastępca Przewodniczącego Rady Zboru

Artur Abramowicz ukończył germanistykę na UAM w Poznaniu. Po prawie 20 latach zbierania doświadczeń jako wychowawca, nauczyciel i lektor j. niemieckiego zdecydował się na podjęcie wyzwania poprowadzenia własnej prywatnej szkoły podstawowej i gimnazjum. Poza nauczaniem klasycznym dyrektor Abramowicz krzewi i wspiera w swoich szkołach edukację domową, czyli jak twierdzi: doskonale zgodną ze światopoglądem judeo-chrześcijańskim koncepcję wzięcia odpowiedzialności za edukację i wychowanie dzieci przez ich rodziców.

Artur Abramowicz od wczesnych lat młodzieńczych jest świadomie wierzącym chrześcijaninem, a od 25 lat przeszczęśliwym mężem Ani i tatą Róży, Sławka i Bogusia. Wbrew wszelkim próbom podziałów, szufladkowania i etykietowania chrześcijan pośród tak wielkiej mnogości wyznań i kościołów Artur Abramowicz od zawsze był gorącym orędownikiem dążenia do rzeczywistej i prawdziwej jedności chrześcijan, zgodnie z nauczaniem Jezusa Chrystusa ([...] aby wszyscy stanowili jedno. Ew. Jana 17,21). Owa potrzeba wspierania jedności chrześcijan, by wobec gwałtownie postępującego zeświecczenia, wspólnie bronić biblijnego systemu wartości, odzwierciedla się w jego działaniach w obszarach kultury, polityki i edukacji.

 

   Daniel Aldridge, członek Rady Zboru

Rodowity Walijczyk. W Polsce mieszka od ponad dziesięciu lat. Wielu mieszkańcom Radości jest znany jako znakomity nauczyciel języka angielskiego. Aktualnie pracuje w dwóch warszawskich szkołach ucząc młodzież swojego pierwszego języka.  

Lubi pracę z dziećmi i młodzieżą. Współpracuje z Fundacją Radość przy organizowaniu obozów wakacyjnych oraz akcjach charytatywnych.


   

   Jonasz Skrzypkowski, Sekretarz 

Jonasz jest studentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz teologii w Seminarium w Radości. Do Warszawy przeprowadził się na studia, a w Radości mieszka od trzech lat mając na celu służbę w lokalnym zborze.

Często podkreśla swoje kaszubskie pochodzenie. Chciałby wrócić w rodzinne strony, aby głosić ewangelię swoim rodakom. 

Jest początkującym kaznodzieją. W zborze odpowiada głównie za kontakty z sąsiadami oraz organizację projektów edukacyjnych, kulturalnych oraz ewangelizacyjnych. 

 

 

 

 

 

Nabożeństwa

Niedziela - 11.00

ul. Szczytnowska 35-39
04 - 812 Warszawa - Radość
(wjazd od ul. Ezopa)