W języku potocznym słowo kościół zazwyczaj oznacza budynek sakralny. W rzeczywistości jednak kościół oznacza  zgromadzenie ludzi. Kościół to ludzie, którzy przez Ducha Świętego uwierzyli w  Jezusa Chrystusa i powierzyli Mu całe swoje życie jako Panu i Zbawicielowi - bez względu na język, kulturę, płeć, status materialny, czy zawód.

Wspólnota Radość to zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP  spotykająca się ośrodku kościelnym przy Wyższym Baptystycznym Seminarium Teologicznym w Warszawie.

 • Skąd nazwa "baptyści"?
 • Idea i historia
 • Znani baptyści

"Baptyści" (z j. greckiego "chrzciciele") to nazwa, która była im nadawana, ponieważ kwestionowali sensowność chrztu niemowląt. Uważali, że jako sprzeczny z nauką i praktyką Nowego Testamentu jest bezwartościowy, a nawet szkodliwy, bo sugeruje, że można być chrześcijaninem w sposób bierny - niejako "z urodzenia". Takiemu podejściu przeciwstawiali konieczność podjęcia przez każdego człowieka osobistej decyzji naśladowania Chrystusa, po której dopiero może nastąpić świadome przyjęcie chrztu wiary połączone z aktywnym włączeniem się w życie Kościoła. Wbrew pozorom takie postawienie sprawy nie spowodowało zawężenia oddziaływania Kościoła Baptystów jedynie na moralne i intelektualne elity. Bóg w swej łasce porusza różnych ludzi, toteż w ciągu swej prawie 400-letniej historii byli baptyści częścią wielu przebudzeń duchowych dosięgających swym zasięgiem wszystkich szczebli drabiny społecznej. W ich wyniku stali się w skali światowej jednym z głównych wyznań protestanckich.

na podstawie opracowania Adama Gutsche

Powstał na przełomie XVI i XVII wieku jako jeden z nurtów Reformacji. Na świecie skupia ponad 100 milionów osób. Baptystami było i jest wielu innych wybitnych mężów stanu, pisarzy, naukowców i przemysłowców. W Polsce Kościół Chrześcijan Baptystów działa od około 150 lat.

Pierwsze wspólnoty (zbory) typowo baptystyczne powstały w początkach XVII stulecia w Holandii i Anglii. Baptyści wystąpili wtedy z tak oczywistymi dzisiaj, a tak niezwykłymi wówczas, postulatami, jak:

 • rozdział Kościoła od państwa,
 • wolność sumienia i wyznania dla wszystkich,
 • wzajemna tolerancja religijna.

Prześladowani za swe "wywrotowe" poglądy, emigrowali do Ameryki, gdzie założyli pierwsze państwo oparte na powyższych zasadach - Rhode Island. Położyli w ten sposób podwaliny dla powstania Stanów Zjednoczonych. Swymi ideami wywarli wielki wpływ na uchwalenie konstytucji tego kraju - pierwszego tego typu dokumentu na świecie. Również w dzisiejszych czasach są baptyści czynnie zaangażowani w duchową i moralną odnowę naszego świata.

na podstawie opracowania Adama Gutsche

 • John Bunyan - XVII- wieczny klasyk literatury angielskiej;
 • Charles Spurgeon - uważany za jednego z największych kaznodziejów w historii Anglii;
 • Billy Graham - najbardziej popularny i ceniony ewangelista międzynarodowy XX wieku;
 • Martin Luther King - działacz na rzecz obrony praw człowieka, laureat pokojowej nagrody Nobla;
 • J. D. Rockefeller - przemysłowiec i filantrop;
 • Hary Truman - były prezydent Stanów Zjednoczonych;
 • Jimmy Carter - były prezydent Stanów Zjednoczonych, aktualnie działający na rzecz światowego pokoju;
 • Josh McDowell - uznany autorytet na polu apologetyki biblijnej, wykładowca i ewangelista, autor ponad 40-tu książek

na podstawie opracowania Adama Gutsche

Nabożeństwa

Niedziela - 11.00

ul. Szczytnowska 35-39
04 - 812 Warszawa - Radość
(wjazd od ul. Ezopa)