Pan Jezus Chrystus nakazał swojemu Kościołowi wzajemną miłość. Nie da się okazywać miłość w izolacji od innych ludzi. Już z samej definicji Kościoła wynika, że jest to wspólnota, społeczność. Dlatego ważne są dla nas wspólne spotkania z innymi.

Każdej niedzieli w kaplicy seminaryjnej odbywają się nabożeństwa. To czas wspólnego uwielbiania Boga.

Oprócz nabożeństw spotykamy się również w ciągu tygodnia w małych grupach w naszych domach. 

Realizujemy też różnego rodzaju projekty edukacyjne i kulturalne, których celem jest spotkanie się z naszymi sąsiadami i wszystkimi innymi zainteresowanymi.

Nabożeństwa

Niedziela - 11.00

ul. Szczytnowska 35-39
04 - 812 Warszawa - Radość
(wjazd od ul. Ezopa)