W naszej służbie nawiązujemy do wieloletniej posługi misyjnej i edukacyjnej prowadzonej w tej części Warszawy. W 1923 r. w willi Betel w Radości rozpoczęła swoją działalności Szkoła Biblijna, która prowadziła regularne kursy i spotkania biblijne - zwłaszcza w okresie wakacyjnym dla odpoczywających tu letników. Po wojnie w tym miejscu prowadzono również filię I Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Warszawie. 

Na początku lat 90. rozpoczęto budowę Ośrodka Kościelnego, w tym budynku seminaryjnego oraz kaplicy, z myślą o potrzebie istnienia lokalnej wspólnoty chrześcijan. W pierwszych latach działalności koncentrowaliśmy się w szczególności na pracy dydaktycznej oraz wakacyjnych programach dla dzieci. Prowadziliśmy też z powodzeniem kursy języka angielskiego. 

Patrząc w przyszłość chcemy dalej służyć ludziom w naszej okolicy dzieląc się Bożym Słowem poprzez realizację  projektów  edukacyjnych, sportowych i kulturalnych dla dzieci, dorosłych i seniorów. 

 

Willa Betel w stylu świdermajer

willa Betel w stylu świdermajer

 

Nabożeństwa

Niedziela - 11.00

ul. Szczytnowska 35-39
04 - 812 Warszawa - Radość
(wjazd od ul. Ezopa)