Poza niedzielnymi nabożeństwami spotykamy się także w ciągu tygodnia w małych grupach w naszych domach. Celem grup domowych i jest wspólne studiowanie Pisma Świętego oraz modlitwa o siebie nawzajem, a także zwykłe przebywanie ze sobą i dzielenie się swoim życiem. Grupa domowa to miejsce gdzie ciaśniej zawiązują się relacje z innymi.

Aktualnie prowadzone są:

  • grupa dla kobiet w Radości - wtorki godz. 18.30
  • grupa dla mężczyzn w Radości - środy godz. 18.00
  • grupa w Radości studiująca list do Filipian - środa o godz. 19.30
  • spotkania Babeczkowe (dla dziewczyn i młodych kobiet) - soboty
  • spotkania dla kobiet Przepis na życie 
  • spotkania dla mężczyzn Śniadanie po męsku

Jeśli chciałbyś znaleźć grupę domową dla siebie to skontaktuj się z nami.

Nabożeństwa

Niedziela - 11.00

ul. Szczytnowska 35-39
04 - 812 Warszawa - Radość
(wjazd od ul. Ezopa)