Kiedy jeden z uczonych zapytał Pana Jezusa o najważniejsze przykazanie, Chrystus odpowiedział mu, że wszystkie Boże zasady opierają się na dwóch regułach (Ew. Mat. 22,34-40):

  • Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej dusze swojej, i z całej myśli swojej.
  • Będziesz miłował bliźniego swego swego jak siebie samego.

Podstawą naszej misji są te słowa Jezusa. Chcemy kochać Boga i innych ludzi.

Naszą wizją jest zbudowanie Kościoła dla mieszkańców okolicy, w jakiej się znajdujemy, który będzie dzielił się Bożą miłością z innymi ludźmi - bez względu na ich wiek, status rodzinny, czy światopogląd.

Nabożeństwa

Niedziela - 11.00

ul. Szczytnowska 35-39
04 - 812 Warszawa - Radość
(wjazd od ul. Ezopa)