Po niedzielnym nabożeństwie, 19 kwietnia 2015 r., podczas którego br. Ted Holmes wygłosił kazanie nt. przełożonych w Kościele, odbyła się konferencja zboru. Oprócz przyjęcia aktu uaktualniającego listę członków zboru, na tym spotkaniu powołano również Radę Zboru w składzie: Piotr Czerwiński - Przewodniczący Rady Zboru, Artur Abramowicz, Daniel Aldridge, Dawid Breuer, Jonasz Skrzypkowski. Niedługo w zakładce Rada Zboru, o każdym z nich pojawi się więcej informacji. 

Nabożeństwa

Niedziela - 11.00

ul. Szczytnowska 35-39
04 - 812 Warszawa - Radość
(wjazd od ul. Ezopa)